Thema 2022

Weekend: 1 tot en met 3 april 2022

Geestelijke begeleiding: priester Chris Butaye

Maria, een uitverkoren vrouw

Maria bekeken vanuit de 4 mariale dogma’s

 

“Het leven en het geloof van het gelovige volk openbaren dat de genade van de Onbevlekte Ontvangenis van Maria niet alleen een persoonlijke genade is, maar dat deze voor iedereen is bestemd. Zij is een genade voor heel het Godsvolk. In Maria kan de Kerk al zien waartoe ze geroepen is. Elke gelovige kan nu al de volmaakte vervulling van zijn eigen roeping zien. Moge elk van ons blijven dankzeggen voor wat de Heer door het mysterie van Maria van zijn heilsplan heeft willen openbaren. Een mysterie waar wij heel duidelijk zijn bij betrokken, omdat Jezus, van op het Kruis dat we vandaag vereren, heeft gezegd dat zijn Moeder onze Moeder is. Als kinderen van Maria genieten wij van alle genade die zij heeft ontvangen, en haar unieke waardigheid die zij door de Onbevlekte Ontvangenis kreeg, straalt ook over ons, haar kinderen.”

(Paus Benedictus XVI – 14 september 2009)

Wij zullen tijdens de retraite te gast zijn in het klooster van de Zusters van Liefde in Kortemark. We hebben een eigen programma met diverse conferenties. Daarnaast sluiten we ons aan bij de gebedstijden van de zusters.

De retraite begint op vrijdagmiddag om 15.00 uur en eindigt op zondagmiddag rond 14.00 uur. De kosten voor het weekend bedraagt € 70,- De prijs mag echter geen belemmering zijn om deel te nemen aan een moederretraite.

Heb je nog vragen of wil je je aanmelden mail dan naar: Elena via info@moederretraite.be

Na opgave voor de retraite ontvang je zo spoedig mogelijk een bevestiging.