Thema 2019 

Weekend29 tot en met 31 maart 2019

Geestelijke begeleiding: priester Filip Hacour

Apostel Petrus

In onze moderne samenleving is het niet vanzelfsprekend gemeenschap te vormen.
De sterke nadruk op het individu helpt enerzijds de zelfontplooiing en de eigen talenten, maar bemoeilijkt anderzijds het zich verbonden weten met anderen én met God.
Voor een christen betekent “gemeenschap”, thuiskomen bij Christus en bij de lokale en wereldwijde gemeenschap van christenen in de Kerk.

Een christelijk gezin zoekt naar die gemeenschap met elkaar en met God. De apostel Petrus is één van de allereersten die met vallen en opstaan ‘thuisgekomen’ is bij de levende Heer Jezus. Petrus’ woorden: “Heer, naar wie anders zouden wij gaan? In uw woorden vinden we eeuwig leven”, prikkelen om, net zoals hij, Jezus Christus als bron van leven te leren kennen.

Aan de hand van enkele evangelieperikopen leren we samen met Petrus wat een strijd en vreugde het is de Heer van alle leven te vinden en gemeenschap te vormen.

Wij zullen tijdens de retraite te gast zijn in het klooster van de Zusters van Liefde in Kortemark. We hebben een eigen programma met diverse conferenties. Daarnaast sluiten we ons aan bij de gebedstijden van de zusters.

De retraite begint op vrijdagmiddag om 14.30 uur en eindigt op zondagmiddag rond 14.00 uur. De kosten voor het weekend bedraagt € 70,- De prijs mag echter geen belemmering zijn om deel te nemen aan een moederretraite.

Heb je nog vragen of wil je je aanmelden mail dan naar: Elena via info@moederretraite.be

Na opgave voor de retraite ontvang je zo spoedig mogelijk een bevestiging.